De commissie

Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (1951) was tot 1 mei 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor veiligheid...
Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers (1958) is sinds 1 januari 2019 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State...
Prof. Dr. B.A. (Beatrice) de Graaf (1976) is hoogleraar History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht...

Het rapport

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie heeft op 8 februari het rapport met de resultaten van haar onderzoek overhandigd aan de minister voor Rechtsbescherming. De commissie heeft de feitelijke gang van zaken rondom interlandelijke adopties onderzocht en de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid daarbij. In opdracht van de commissie heeft het CBS onderzoek gedaan naar leefsituatie, welzijn en zoekgedrag van interlandelijk geadopteerden.  Het rapport van de commissie bevat aanbevelingen aan de minister.

Downloads

rapport           

bijlagen bij het rapport

persbericht

rapport van het CBS onderzoek

Actualiteit

Reactie minister voor Rechtsbescherming

Na de ontvangst van het rapport uit handen van de voorzitter van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie heeft minister Dekker zijn reactie gegeven. Bekijk deze reactie hier.

Nieuwsbericht | 8 februari 2021

Publicatie

Op maandag 8 februari 2021 om 9.00 uur heeft de voorzitter van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie het rapport met de resultaten van het onderzoek overhandigd aan de minister voor Rechtsbescherming. Bekijk het interview met de voorzitter van de commissie

Nieuwsbericht | 8 februari 2021

Opname Persconferentie

U kunt de persconferentie ter gelegenheid van de overhandiging van het rapport aan de minister voor Rechtsbescherming terugkijken via deze link.

Nieuwsbericht | 4 februari 2021

Veelgestelde vragen

Voor alle vragen kunt u kijken op onze speciale pagina.