Actualiteit

Reactie minister voor Rechtsbescherming

Na de ontvangst van het rapport uit handen van de voorzitter van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie heeft minister Dekker zijn reactie gegeven. Bekijk deze reactie hier.

Nieuwsbericht | 8 februari 2021

Publicatie

Op maandag 8 februari 2021 om 9.00 uur heeft de voorzitter van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie het rapport met de resultaten van het onderzoek overhandigd aan de minister voor Rechtsbescherming. Bekijk het interview met de voorzitter van de commissie

Nieuwsbericht | 8 februari 2021

Opname Persconferentie

U kunt de persconferentie ter gelegenheid van de overhandiging van het rapport aan de minister voor Rechtsbescherming terugkijken via deze link.

Nieuwsbericht | 4 februari 2021

Aankondiging publicatie

Op maandag 8 februari 2021 om 9.00 uur zal de voorzitter van de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie het rapport met de resultaten van het onderzoek van de commissie overhandigen aan de minister voor Rechtsbescherming. Het rapport zal worden gepubliceerd op de website van de Commissie.

Nieuwsbericht | 28 januari 2021

Commissie geeft CBS opdracht voor vragenlijstonderzoek interlandelijk geadopteerden

(Door Henri Kruithof) De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het Verleden heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek opdracht gegeven een groot aantal interlandelijk geadopteerden te vragen naar hun persoonlijke situatie. Waarom eigenlijk? Tjibbe Joustra geeft daarop antwoord: “De Commissie vindt het belangrijk om te weten hoe het gaat met  geadopteerden die uit andere landen […]

Nieuwsbericht | 14 april 2020

Schoon schip maken en problemen in de toekomst voorkomen

Interview met voorzitter Joustra van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie: (Door Henri Kruithof)   Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft in april van dit jaar de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden ingesteld. Volgens de instellingsbeschikking moet die commissie onder meer onderzoek doen naar het bestaan van misstanden bij interlandelijke adoptie en de rol van […]

Nieuwsbericht | 4 december 2019

Tjibbe Joustra leidt Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

De commissie die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998 wordt geleid door de heer mr. Tjibbe Joustra. De commissie bestaat verder uit de leden mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers. De commissie […]

Nieuwsbericht | 25 april 2019