Actualiteit

Commissie geeft CBS opdracht voor vragenlijstonderzoek interlandelijk geadopteerden

(Door Henri Kruithof) De Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het Verleden heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek opdracht gegeven een groot aantal interlandelijk geadopteerden te vragen naar hun persoonlijke situatie. Waarom eigenlijk? Tjibbe Joustra geeft daarop antwoord: “De Commissie vindt het belangrijk om te weten hoe het gaat met  geadopteerden die uit andere landen […]

Nieuwsbericht | 14 april 2020

Schoon schip maken en problemen in de toekomst voorkomen

Interview met voorzitter Joustra van de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie: (Door Henri Kruithof)   Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) heeft in april van dit jaar de Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden ingesteld. Volgens de instellingsbeschikking moet die commissie onder meer onderzoek doen naar het bestaan van misstanden bij interlandelijke adoptie en de rol van […]

Nieuwsbericht | 4 december 2019

Tjibbe Joustra leidt Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden

De commissie die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998 wordt geleid door de heer mr. Tjibbe Joustra. De commissie bestaat verder uit de leden mevrouw prof. dr. Beatrice de Graaf en de heer mr. Bert-Jan Houtzagers. De commissie […]

Nieuwsbericht | 25 april 2019