Commissie

Dit is de commissie die onderzoek doet naar de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij interlandelijke adoptie van kinderen in tenminste de periode 1967 – 1998.

Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra

Mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (1951) was tot 1 mei 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor
veiligheid. Daarvoor was hij onder meer Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding,
voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV en secretaris-generaal van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers (1958) is sinds 1 januari 2019 staatsraad in de Afdeling advisering
van de Raad van State. Daarvoor was hij advocaat en partner bij advocatenkantoor Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn in Den Haag en Landsadvocaat vanaf 1 april 1999.

Prof. Dr. B.A. (Beatrice) de Graaf

Prof. Dr. B.A. (Beatrice) de Graaf (1976) is hoogleraar History of International Relations & Global
Governance aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de afdeling Geschiedenis van de
Internationale Betrekkingen (GIB).