Het rapport

De commissie onderzoek interlandelijke adoptie heeft op 8 februari het rapport met de resultaten van haar onderzoek overhandigd aan de minister voor Rechtsbescherming. De commissie heeft de feitelijke gang van zaken rondom interlandelijke adopties onderzocht en de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid daarbij. In opdracht van de commissie heeft het CBS onderzoek gedaan naar leefsituatie, welzijn en zoekgedrag van interlandelijk geadopteerden.  Het rapport van de commissie bevat aanbevelingen aan de minister.

Downloads

rapport           

bijlagen bij het rapport

persbericht

rapport van het CBS onderzoek